Doelstelling van de Janivo Stichting

De Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan activiteiten in Nederland voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar.

De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Ontstaan van de Janivo Stichting

De Janivo Stichting is opgericht door advocaat en ondernemer mr J. H. de Pont (1915-1987). De naam Janivo komt voort uit de samentrekking van Jan de Pont en Sint Ivo, beschermheilige van de advocatuur, het beroep dat Jan de Pont na aan het hart lag.

mr J.H. de Pont

Zijn sociale betrokkenheid bracht Jan de Pont in 1979 tot de oprichting van de Janivo Stichting. Jan de Pont was echter ook een groot kunstliefhebber. Dit leidde na zijn overlijden in 1992 tot de totstandkoming van het museum voor hedendaagse kunst Museum De Pont in Tilburg en het museum voor hedendaagse fotografie Huis Marseille in Amsterdam. Beide musea worden geëxploiteerd zonder overheidssubsidies.

 
 

Aanvragen

Donaties kunnen uitsluitend via onze website worden aangevraagd. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en efficiënter behandelen.